Home | Bestuur | Algemeen | Competitie | Beker | Ranking | Jeugd | Links
Formulieren - Reglementen

Inschrijven teams HWDO competitie

Onderstaand tref je de inschrijfformulieren aan voor het seizoen voor teams .

Inschrijfformulier Teams(Pdf)
Open het formulier, sla het eerst (blanco) op. Open het opgeslagen bestand en vul daarna de velden in.
Sla daarna nogmaals op met toevoeging van de teamnaam en mail het formulier door.

Inschrijfformulier Individueel (Pdf)

In het competitiereglement is bij de Algemene bepalingen, o.a de indelingsprocedure en -criteria beschreven.

Algemene regels m.b.t. inschrijving:
Het formulier dient volledig ingevuld te worden. De met een* gemarkeerde velden dienen verplicht ingevuld te worden, ook al zijn deze gegevens reeds bekend bij de HWDO. De (adres)gegevens zijn alleen bedoeld voor verzending van uitnodigingen m.b.t. HWDO doeleinden, zoals vergaderingen, Play-offs of feestavond.

Alleen teams met een speelgelegenheid binnen de Hoeksche Waard worden toegelaten.

Voor iedere speler die op het inschrijfformulier vermeldt staat is inschrijfgeld verschuldigd. Deze namen kunnen tijdens het seizoen niet worden gewijzigd of vervangen. Wel kunnen er spelers worden bijgeschreven tijdens het seizoen, echter tot 1 maart. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 spelers. Ieder lid krijgt een lidnummer, welke los staat van een team. Ieder lid ontvangt een spelerskaart, voorzien van naam en lidnummer. De teamcaptain ontvangt een teamkaart waarop alle spelers vermeld staan. Minimum leeftijdis 16 jaar. Spelerspas blijft in bezit van spelers zelf, maar blijft eigendom van HWDO. Voor iedere nieuwe speler dient 1 pasfoto, voorzien van naam en teamnaam, te worden bijgesloten.

Bestaande teams die niet direct gepromoveerd zijn, kunnen in verband met het aantal inschrijvingen, eventueel toch in aanmerking komen om een divisie hoger ingedeeld te worden. Geef aan of je hier gebruik van wilt maken,ook indien het team gedegradeerd is.

Inschrijfgeld is 25,- per persoon,
Betaling dient per team te worden voldaan, op rekeningnummer NL92 RABO 0152 1896 53 t.n.v. H.W.D.O.
Vermeld s.v.p. je teamnaam en aantal spelers. Betaling dient voor de teamcaptainsvergadering ontvangen te zijn door HWDO.
Na ontvangst van inschrijfformulier en -geld, ontvangen alle captains een uitnodiging voor de teamcaptainsvergadering.
Deze moet uiterlijk 31 augustus ontvangen zijn.
De teammappen worden op de captainsvergadering uitgereikt mits het volledige inschrijfgeld is voldaan.

Houdt er rekening mee dat deze inschrijving bindend is na de uiterlijke inschrijvingsdatum!!!.
Niet op tijd = niet ingeschreven.
Dit inschrijfformulier dient uiterlijk op 10 juli verzonden per e-mail te zijn naar: info@hwdo.nl.

Indien op uw speellocatie meerdere teams op dezelfde dag spelen, kan aangegeven worden op welke wijze hier, voor zover mogelijk, rekening mee gehouden kan worden. De mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt.