Home | Bestuur | Algemeen | Competitie | Beker | Ranking | Jeugd | Links
Beker Reglementen - Jos van Beers Trofee - Team 13 Bokaal

HWDO Reglement Bekercompetitie 2022-2023


1. Dit reglement is van toepassing op de door het Hoeksche Waards Darts Orgaan (HWDO) georganiseerde bekercompetitie.

2. De bekercompetitie wordt gespeeld tijdens de reguliere competitie.
Alle ingeschreven teams voor de competitie doen automatisch mee.

3. Er wordt een voorronde gespeeld in een poule systeem, waarin een halve competitie wordt gespeeld,
ofwel ieder team speelt eenmaal tegen elkaar.
Door middel van loting wordt de plaats in de poule bepaalt, welke een plek in het speelschema vertegenwoordigd. Eerstgenoemd team in het speelschema is tevens  het thuisspelend team.

4. In de poulefase worden per wedstrijd 9 partijen gespeeld, volgens het wedstrijd formulier.

5. Per poule wedstrijd zijn 9 punten te verdienen. 1 punt per gewonnen partij.

6. De stand in de poule wordt bepaald aan de hand van de behaalde wedstrijdpunten, zoals vermeld in art. 5.
Bij een gelijke stand beslist het aantal gewonnen wedstrijden. Mocht dat gelijk zijn telt het onderling resultaat.

Indien meer dan 2 teams gelijk eindigen, dan telt het meest behaalde punten in de onderlinge wedstrijden.
Als dat geen doorslag geeft, wordt gekeken naar de meest gewonnen partijen in onderlinge duels.
Daarna telt het totaal aan gewonnen teamrondes.
Mocht dat ook geen doorslag geven dan wordt o.b.v. loting de plaats in de poule bepaald.

7. De nummers 1, 2 en 3 uit de poule plaatsen zich voor de volgende ronde van de Jos van Beers Troffee.
De overige teams plaatsen zich voor de volgende ronde van de Team 13 Bokaal.

8. Wedstrijden dienen te worden gespeeld in een door het Bestuur vastgestelde speelweek.

9. Per ronde/week wordt 1 wedstrijd gespeeld.

10. Na de poule fase gaat het toernooi verder via het knock-out systeem.
Dit betekent dat het team dat als eerste 5 partijen wint, ook de wedstrijd wint.

11. Wedstrijden worden gespeeld op de speeldag, en in de speellocatie, van het thuisspelend team.
Het speelschema van iedere ronde wordt bekend gemaakt op de website van de HWDO. Evenals de uitslagen,
De captains ontvangen een wedstrijdformulier van de Competitieleider. Het wedstrijdformulier/ uitslag, dient binnen 48 uur
na de wedstrijd, door de captains aan de Competitieleider te worden teruggezonden via mail naar: beker@hwdo.nl.

12. Indien een wedstrijd in de bekercompetitie gelijk valt met een competitie wedstrijd, heeft de bekerwedstrijd voorrang. Uitstellen van de betreffende competitiewedstrijd wordt echter niet als een verzette wedstrijd aangemerkt.

13. De finale wordt gespeeld op een door het Bestuur vastgestelde datum en speellocatie.
De winnaar ontvangt een wisselbeker, welke tot aan de finale van het volgende seizoen, in het bezit mag worden gehouden.

14. Tenzij hierboven anders is vermeld, zijn verder de artikelen in het competitiereglement van toepassing, genoemd onder de subtitels: Bord/Speelgebied, Speltypen, Wedstrijdbepalingen, Schrijver/Scheidsrechter, Wedstrijdformulier,
alsmede artikel 44, 47, 48 en 51.
Toegekende strafpunten in de bekercompetitie zullen in mindering worden op de in de competitie behaalde punten.